Integritetspolicy

Inledning

Huzells tar den personliga integriteten på stort allvar. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter och att de behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter när du är i kontakt med oss, ex vid förfrågningar, ansökan om kundkonto, avtalsingående, köp, deltagande på kundevent osv., det vi samlar in är:

 • Namn, telefonnummer, e-postadress, adress, org.nr.
 • IP-adress och webbkakor (cookies)
 • Ev. foton från event och utbildningar


För vilka syften sparar vi uppgifterna?

 • För att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtalsförhållande mellan Huzells och dig som partner, eller när ett sådant förhållande upprättas.
 • För att effektivisera kommunikationen mellan oss som partners.
 • För att möjliggöra kundvård och service.
 • För att säkerställa fullgörandet av juridiska skyldigheter.
 • För att ge åtkomst till webbkatalog.

 

Kommer vi dela dina uppgifter med tredje part?

Vi delar uppgifter med våra partners och leverantörer endast då det krävs för att fullgöra syftena enligt ovan.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Huzells lagrar endast personuppgifter så länge det behövs för de syften för vilka de har samlats in. Observera att Huzells kan ha juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lagra personuppgifter, vilket kan innebära att Huzells sparar uppgifter under längre perioder.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 1. Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 2. Du har rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter.
 3. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

I de fall behandlingen av personuppgifter bygger på samtycke kan du närsomhelst dra tillbaka ditt medgivande, förutsatt att tillbakadragandet inte påverkar den tidigare behandlingens lagenlighet eller om det finns annan rättslig grund för behandlingen. 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi är skyldiga att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi arbetar löpande för att säkerhetsställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring den här policyn får du gärna kontakta oss via uppgifterna nedan.

Huzells i Karlstad AB

Box 77

651 03 Karlstad

 

054 – 85 22 00

info@huzells.se